Aktualności
Aktualne obostrzenia sanitarne

 W związku pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 przypominamy o aktualnie obowiązujących przepisach:

* Podczas Mszy św. i nabożeństw nie obowiązuje limit uczestników.

* Podczas Mszy św. i nabożeństw, jak również wizyty w kancelarii parafialnej obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.

* Jeśli uczestniczymy we Mszy św. na zewnątrz kościoła obowiązuje nas odstęp 1,5 metra od innych wiernych.

* Przy wejściu do kościoła i do kancelarii parafialnej umieszczone są płyny do dezynfekcji rąk, prosimy o korzystanie z nich.