Aktualności
Informacje dla kandydatów do bierzmowania

ROZMOWA PRZED BIERZMOWANIEM – 29 MAJA (SOBOTA):

Co trzeba przynieść na spotkanie:
- świadectwo chrztu świętego (o ile ktoś był chrzczony poza naszą parafią i nie dostarczył świadectwa chrztu do tej pory)
- podanie z prośbą o udzielenie bierzmowania (wzór pobierz tutaj )
- przewodnik kandydata
- opinia katechety (katecheta może przesłać opinię na adres e-mailowy krzysztofstawicki88@gmail.com)

Co obowiązuje na spotkanie:
- znajomość podstawowych modlitw z przewodnika (str. 45-46)
- znajomość siedmiu darów Ducha Świętego
- znajomość siedmiu sakramentów świętych
- znajomość pytań z przewodnika (nr 29, 48-49, 83-87)
- treść katechezy grudniowej (pobierz tutaj)
- treść katechezy styczniowej (pobierz tutaj)
Treść katechez grudniowej i styczniowej będzie przedmiotem rozmowy (nie chodzi o opanowanie pamięciowe treści, tylko o rozmowę na jej bazie).

Godziny spotkań w kancelarii parafialnej:
Nazwiska B-J, godz. 9:00
Nazwiska K-O, godz. 10:00
Nazwiska P-S, godz. 11:00
Nazwiska T-Ż, godz. 12:00
Nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniu będzie traktowana jako rezygnacja z przyjęcia sakramentu bierzmowania. Ewentualne nieobecności należy zgłosić PRZED terminem spotkania na adres e-mailowy krzysztofstawicki88@gmail.com lub osobiście u ks. Krzysztofa.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania odbędzie się w poniedziałek, 14 czerwca o godz. 17:00. Liturgii będzie przewodniczył ks. infułat prof. Wojciech Góralski.