Aktualności
Organizacja życia sakramentalnego w naszej Parafii od września 2021 r.

ORGANIZACJA ŻYCIA SAKRAMENTALNEGO W PARAFII ŚW. JÓZEFA W PUŁTUSKU OD WRZEŚNIA 2021:

Sakrament chrztu świętego:

Sakrament chrztu świętego jest udzielany w naszej Parafii w drugą i czwartą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11:00. Katecheza chrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 18:00 (zapraszamy również na Mszę św.). Obecność na katechezie obowiązkowa dla rodziców, którzy chcą w danym miesiącu ochrzcić dziecko. Odpowiedzialny za przygotowanie: Ks. Proboszcz.

Sakrament bierzmowania:

Kandydaci spotykają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 9:30, a po niej na spotkaniu formacyjnym. Obecność obowiązkowa. Do bierzmowania mogą przystąpić uczniowie klas I szkoły średniej, oraz starsi uczniowie, którzy jeszcze nie przyjęli tego sakramentu. Odpowiedzialny za przygotowanie: Ks. Wikariusz.

Pierwsza Komunia Święta i Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych:

Kandydatów wraz z rodzicami zapraszamy w każdą niedzielę na Mszę św. o godz. 9:30. Natomiast spotkania formacyjne odbywają się w drugą niedzielę miesiąca dla kandydatów do Pierwszej Komunii Świętej, oraz w trzecią niedzielę miesiąca dla kandydatów do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych (spotkania po Mszach św. o godz. 9:30). Odpowiedzialny za przygotowanie: Ks. Wikariusz.

Sakrament małżeństwa:

Narzeczeni zgłaszają się do Księdza Proboszcza najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa. Całe przygotowanie do ślubu prowadzi Ks. Proboszcz.

DUSZPASTERSTWO:

Zbiórki ministrantów - III soboty miesiąca o godz. 10:00.

Spotkania formacyjno-organizacyjne lektorów raz na dwa miesiące, w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godz. 18:00.