Ogłoszenia parafialne
Ogłoszenia parafialne
Aktualizowane co tydzień!


XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - 20 WRZEŚNIA 2020 R.

1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że powinny one służyć człowiekowi, a nie odwrotnie.

2. W poniedziałek, 21 września, obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, patrona naszego miasta Pułtuska. Przez jego pośrednictwo módlmy się o to, abyśmy jak on, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim.

3. We wtorek, 22 września, zapraszamy na spotkanie Męskiej Wspólnoty Maryjnej "Wojownicy Maryi" grupa Pułtusk, które odbędzie się po Mszy św. o godz. 18:00 w naszym kościele. Zapraszamy wszystkich mężczyzn, którzy chcą przez ręce Maryi powierzać siebie, swoje rodziny i swoich bliskich.

4. W tym dniu, 22 września, zapraszamy wszystkich Parafian na godzinę 20:00 do naszego kościoła na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

5. W czwartek, 24 września od godz. 16:30 rozpocznie się spowiedź dzieci przygotowujących się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych i ich rodziców, natomiast w piątek, 25 września również od godz. 16:30 spowiedź dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców.

6. Uroczystości komunijne w naszej Parafii odbędą się:
   - w sobotę, 26 września o godz. 12:00 Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych
   - w niedzielę, 27 września o godz. 12:00 Pierwsza Komunia Święta

7. Zachęcamy do zakupu prasy katolickiej, na bocznym ołtarzu wyłożony jest nowy numer "Gościa Niedzielnego".

8. Dzisiejsze ofiary złożone na tacę, zgodnie z zarządzeniem Biskupa Płockiego, przeznaczone są na funkcjonowanie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Bóg zapłać.