Ogłoszenia parafialne
Ogłoszenia parafialne
Aktualizowane co tydzień!


UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA - 25 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

1. Dzisiaj w kościołach (poza katedrami), które zostały konsekrowane, ale data ich konsekracji nie jest znana, obchodzona jest uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła. Każdy kościół obchodzi w ciągu roku uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia obchodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, aby był miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu.

2. W środę, 28 października w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.

3. Kończy się październik. Jeszcze do soboty wspólnie będziemy rozważać tajemnice różańcowe o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. W czasie różańca możliwość spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych.

4. W niedzielę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W naszym kościele Msze święte będą sprawowane o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00. Msza św. o godz. 11:00 będzie odprawiona w intencji wszystkich Parafian zmarłych w minionym roku (od listopada 2019 r.). Po Mszy św. o godz. 11:00, z racji I niedzieli miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu. W uroczystość Wszystkich Świętych nie będzie Mszy św. w kościele w Kacicach.

5. W poniedziałek, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszym kościele będą sprawowane Msze Święte o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. Przed wieczorną Mszą św. o godzinie 17.30 odmówimy różaniec w intencji wszystkich naszych bliskich zmarłych, szczególnie zmarłych parafian w minionym roku. Serdecznie zapraszamy na tę modlitwę.
    Jednorazowy odpust zupełny z racji Dnia Zadusznego można ofiarować tylko za cierpiących w czyśćcu. W tym celu należy nawiedzić kościół lub kaplicę, odbyć sakramentalną spowiedź i przyjąć Komunię świętą, odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę” oraz dodać jakąkolwiek modlitwę w intencji Ojca Świętego. W tym roku, z racji epidemii ten odpust można, decyzją Stolicy Apostolskiej, ofiarować w dowolnie wybranym przez wiernych dniu w listopadzie.

6. Odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza grzebalnego i odmówienie modlitwy za zmarłych możemy w tym roku uzyskać wyjątkowo przez osiem dowolnych dni listopada (a nie tylko w dniach 1-8 listopada).
* Jest to decyzja Stolicy Apostolskiej i ma ona związek z trwającą epidemią. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych.
* Ponadto osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu /np. przebywające na kwarantannie/ mogą ten odpust uzyskać jeśli:
- duchowo dołączą do pozostałych wiernych;
- mają pragnienie jak najszybszego spełnienia zwyczajnych warunków odpustu;
- odmówią przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny pobożne modlitwy za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia.

7. W kancelarii parafialnej przyjmujemy na wypominki roczne za naszych bliskich zmarłych.

8. Polecamy nowy numer „Gościa Niedzielnego”, jest on wyłożony na bocznym ołtarzu.