Duszpasterze


Proboszcz - ks. kanonik dr Janusz Kochański

Urodził się 5 czerwca 1962 roku w Szczytnie koło Olsztyna (archidiecezja warmińska). Maturę uzyskał w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie w 1981 roku i tymże roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych uzyskał tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

30 maja 1987 roku, z rąk biskupa Zygmunta Kamińskiego, przyjął świecenia kapłańskie w płockiej Katedrze. Pierwszą parafią, w której podjął pracę duszpasterską był Wyszogród, gdzie pracował przez cztery lata. Kolejną placówką była parafia św. Józefa w Pułtusku. W 1992 roku został skierowany przez Biskupa Płockiego na studia specjalistyczne z teologii pastoralnej na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie odbył studia doktoranckie. Po dwóch latach skierowany na dalsze studia do Niemiec, na Fakultet Teologiczny w Paderborn. Studiując w Niemczech jednocześnie pełnił funkcję kapelana sióstr w Instytucie św. Bonifacego.

Po dwóch latach pobytu w Niemczech wrócił do Polski, do Płocka i podjął pracę w Wyższym Seminarium Duchownym. Pełnił funkcję prefekta ds. studiów i profesora teologii pastoralnej. Jednocześnie kontynuował pracę naukową i uzyskał doktorat z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2000 roku.

Po pięciu latach pracy w Seminarium Duchownym, w 2001 roku został mianowany dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej. W 2003 roku Biskup Płocki odznaczył go tytułem kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Płockiej. Przez sześć lat pełnił funkcję Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej.

25 czerwca 2008 roku został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku. W 2009 roku został mianowany dziekanem dekanatu ciechanowskiego wschodniego.

Od 1 lipca 2017 roku proboszcz parafii św. Józefa w Pułtusku. Od 1 września 2018 roku pełni funkcję wicedziekana dekanatu pułtuskiego. Jest także rejonowym duszpasterzem małżeństw niesakramentalnych oraz założycielem i moderatorem parafialnej Wspólnoty świętego Józefa. Od 2022 r. członek Diecezjalnej Rady Ekonomicznej.

Imieniny: 21 listopada

 

Wikariusz - ks. mgr Krzysztof Stawicki

Urodził się 24 lipca 1988 roku w Płocku. Maturę uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku w 2007 roku i w tymże roku rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukończył w 2012 roku obroną pracy magisterskiej. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które ukończył w 2018 roku uzyskując tytuł magistra teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

9 czerwca 2018 r., z rąk biskupa Piotra Libery, otrzymał święcenia kapłańskie. 23 sierpnia 2018r. rozpoczął pracę wikariusza w parafii św. Józefa w Pułtusku. Od 1 stycznia 2019 r. redaktor edycji płockiej miesięcznika „Króluj nam Chryste!”. Jest także przewodnikiem grupy srebrnej Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę i moderatorem Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej. W 2020 r. Biskup Płocki skierował go na zaoczne studia doktoranckie z prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zgodnie z decyzją Biskupa Płockiego z dniem 24 sierpnia 2022 r. ks. Krzysztof obejmie urząd wikariusza parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie. Jego następcą w parafii św. Józefa w Pułtusku będzie ks. mgr Bartosz Rogowicz.

Imieniny: 25 lipca.

Proboszczowie Parafii:

    1982-1989 - ks. kan. Zdzisław Bartosik
    1989-1997 - ks. kan. Stanisław Czyż
    1997-2017 - ks. kan. Józef Gawlik
    Po przejściu na emeryturę w 2017 r. ks. kan. Józef Gawlik pozostał w naszej parafii jako rezydent.
    2017-obecnie - ks. kan. dr Janusz Kochański

Wikariusze Parafii:


    1984             ks. Krzysztof Krośnicki
    1985-1987 - ks. Stanisław Bednarski
    1987-1989 - ks. Krzysztof Kosewski
    1989-1991 - ks. Roman Jackowski
    1991-1992 - ks. Janusz Kochański
    1992-1993 - ks. Włodzimierz Czarnomski
    1993-1995 - ks. Wojciech Brzozowski
    1993-1997 - ks. Andrzej Kołodziejski
    1995-1996 - ks. Jarosław Kłosowski
    1996-1997 - ks. Marek Kardasz
    1997-2001 - ks. Andrzej Petrykowski
    1997-2002 - ks. Bogusław Sabat
    2001-2005 - ks. Zbigniew Morawski
    2002-2008 - ks. Waldemar Dziewulski
    2005-2007 - ks. Dariusz Sielczak
    2007-2008 - ks. Szczepan Bugaj
    2008-2012 - ks. Krzysztof Świerczyński
    2008-2009 - ks. Robert Bessert
    2009-2011 - ks. Zbigniew Milczarek
    2012-2016 - ks. Paweł Szymański
    2016-2018 - ks. Krzysztof Dobucki
    2018-obecnie - ks. Krzysztof Stawicki
    Nominat(funkcję obejmie 24 sierpnia 2022 r.) - ks. Bartosz Rogowicz