Sakramenty
Sakramenty
Zapoznaj się z informacjami


SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Podstawowe informacje:
- rodzice i rodzice chrzestni, którzy planują ochrzcić dziecko w danym miesiącu zobowiązani są do udziału we Mszy św. w pierwszą sobotę danego miesiąca o godz. 18:00, oraz w katechezie chrzcielnej bezpośrednio po tej Mszy świętej. Wówczas zostaną przekazane niezbędne informacje.

- terminy udzielania chrztu świętego: druga i czwarta niedziela miesiąca na Mszy św. o godz. 11:00. 

Niezbędne dokumenty:
- dowód osobisty rodziców
- odpis aktu urodzenia dziecka
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o tym, że mogą pełnić funkcję chrzestnego.

Rodzice chrzestni:
* Rodzicami chrzestnymi mogą być wierzący i praktykujący chrześcijanie, którzy przyjęli sakrament Bierzmowania. Osoby spoza Parafii powinny legitymować się odpowiednim zaświadczeniem od swego księdza proboszcza. Przed uroczystością chrzcielną rodzice i chrzestni powinni skorzystać ze sakramentu pokuty i pojednania, a w czasie Mszy św. przyjąć Komunię św.
* Jednocześnie informujemy, że osoby z naszej Parafii, które chcą uzyskać zaświadczenie o możliwości pełnienia funkcji rodzica chrzestnego mogą uzyskać je w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.
* UWAGA! Zaświadczenie dla osób, które mają pełnić funkcję rodzica chrzestnego uzyskujemy w parafii faktycznego zamieszkania, a nie w parafii zameldowania, czy parafii, w której przyjmowaliśmy sakramenty święte. Zamieszkanie na terenie parafii, zgodnie z prawem kanonicznym, oznacza faktyczny pobyt na jej terenie od minimum trzech miesięcy.

Chrzest dzieci ze związków niesakramentalnych:
Jeśli istnieje przeszkoda kościelna uniemożliwiająca zawarcie sakramentu małżeństwa, prawo kościelne zezwala na udzielenie dziecku sakramentu chrztu świętego. Jeżeli taka przeszkoda nie zachodzi, osoby te powinny najpierw uregulować swoje sprawy osobiste zgodnie z nauką Kościoła, a dopiero potem prosić o chrzest dla swojego dziecka. Dzieci przyjmują chrzest w wierze swoich rodziców.

Chrzest z wody
W niebezpieczeństwie śmierci dziecka, jeżeli warunki nie pozwalają na uroczysty chrzest w kościele, należy ochrzcić je "z wody" w domu lub w szpitalu, a później - w czasie ustalonym z duszpasterzami - uzupełnić obrzęd w kościele. Sakrament chrztu można udzielić tylko raz.

Odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentu: Ks. Proboszcz Janusz Kochański.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA:

Jako kandydat do Sakramentu Bierzmowania ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ DO:

- Szacunku wobec Boga i drugiego człowieka w słowach, gestach i zachowaniach zarówno w szkole jak i poza nią;
- Systematycznego uczestnictwa w katechezie szkolnej i parafialnej z uwzględnieniem postawy pełnej kultury i szacunku jako ucznia wobec nauczyciela oraz kolegów i koleżanek;
- Zdobycia wymaganej wiedzy i otrzymywania pozytywnych ocen semestralnych;
- Uzyskania pozytywnej opinii księdza lub katechety;
- Godnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej;
- Uczestnictwa w zaplanowanych spotkaniach formacyjnych, które odbywają się w każdą czwartą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9:30.
- Codziennej, wytrwałej modlitwy o dary Ducha Świętego;
- Uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych oraz spowiedziach okresowych;
- Zdania egzaminu końcowego w Parafii.

Potrzebne dokumenty:
- metryka chrztu
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji oraz opinia katechety
- w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentu: Ks. Krzysztof Stawicki.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Ten sakrament nie jest ostatnim namaszczeniem jak niektórzy sądzą. Jest to sakrament umocnienia w chorobie. Jeśli ktoś choruje można do niego zaprosić kapłana, aby go namaścił świętym olejem, wyspowiadał go i udzielił mu Komunii Świętej. Zasadniczo na każdą prośbę rodziny odwiedzamy chorych, a już na pewno przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Na bliskich osoby chorej – wierzącej – spoczywa obowiązek przygotowania chorego do tego sakramentu i poproszenie kapłana. W nagłych wypadkach, kapłan przychodzi na każde wezwanie do chorego, prosimy wówczas o kontakt telefoniczny /numery podane są w dziale "Kontakt"/.

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W domu chorego należy przygotować:

• stół nakryty białym obrusem
• krzyż
• świece

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

Narzeczeni powinni się zgłosić do Księdza Proboszcza w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy przed planowanym ślubem przynosząc ze sobą:

1. Aktualne świadectwo chrztu św. na którym powinna być adnotacja o Sakramencie Bierzmowania (lub oddzielny dokumenty potwierdzający przyjęcie Sakramentu Bierzmowania)
2. Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.
3. Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne trzy m-ce).
4. Dowód osobisty.
5. Wdowiec lub wdowa: kościelny (nie cywilny!) dokument śmierci współmałżonka.
6. Niepełnoletni – pozwolenie Sądu dla nieletnich, Rodziców i Księdza Biskupa

W terminie późniejszym, ustalonym z Księdzem Proboszczem, przedstawiają:
1. Zaświadczenie ze spotkań dla narzeczonych i poradnictwa rodzinnego
2. Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi z innych parafii
3. Zaświadczenie o odbytych dwóch spowiedziach przedślubnych

Rozmowa duszpasterska przed ślubem w odbywa się w dwóch etapach:
1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 45 minut., dlatego należy umówić się z Księdzem Proboszczem na konkretny termin w godzinach urzędowania kancelarii.
2. Druga rozmowa na około dwa tygodnie przed ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów).

Odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentu: Ks. Proboszcz Janusz Kochański.

INFORMACJE CO DO PRZEBIEGU LITURGII SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

* Od 10 lutego 2020 r. obowiązuje w naszej diecezji "Instrukcja Biskupa Płockiego o przygotowaniu i sprawowaniu sakramentu małżeństwa". Zachęcamy do zapoznania się z nią.

* Zachęcamy narzeczonych i ich bliskich do czynnego włączania się w przebieg liturgii (czytanie Słowa Bożego i modlitwy wiernych, śpiew psalmu itp.).